Jesteś tutaj: Strona główna :: To było udane „Spotkanie w Świetlicy”

Aktualności

To było udane „Spotkanie w Świetlicy”

Pogoda i frekwencja dopisały, a atrakcji przygotowanych przez organizatorów nie zabrakło. Tak wyglądał niedzielny festyn „Spotkajmy się w świetlicy” w Bartodziejach. Były występy zespołów śpiewaczych i kapel ludowych. Dużym powodzeniem cieszył się poczęstunek w postaci tradycyjnego jadła i domowych wypieków, a na najmłodszych uczestników czekała dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzy i wata cukrowa. Rodzinny charakter imprezy sprzyjał integracji mieszkańców. Wieczorna zabawa w świetlicy przeciągnęła się do późnych godzin nocnych.

 W części artystycznej festynu publiczność podziwiała występy wokalne Klubu Seniora z Jastrzębi, zespołów ludowych „Czerwona Jarzębina”, „Ludwiczanki” i „FOLK Piaseczno” z gminy Jedlińsk oraz gospodarzy czyli zespołu ludowego „Bartodziejaki” z akompaniamentem pani Krystyny Nowickiej. Do tańca zagrała kapela Zdzisława Kwapińskiego występującego  wspólnie z Krzysztofem Deją, Adamem Skowrońskim i Tadeuszem Saubutem oraz kapela Krzysztofa Rokicińskiego z Siekluk Starych.

Imprezę zaszczycili obecnością zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych gminy Jastrzębia i powiatu radomskiego, księża z parafii w Lisowie, a także strażacy z jednostki OSP w Jastrzębi i Goryniu.

Okazją do organizacji festynu było zakończenie pierwszego etapu remontu świetlicy w Bartodziejach. Budynek, który jest w posiadaniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartodziejach został odnowiony z inicjatywy strażaków przy wsparciu samorządu wiejskiego, na czele którego stoi pani sołtys Bożena Kalbarczyk. Dzięki wsparciu z budżetu gminy Jastrzębia i wydatnej pomocy darczyńców udało się zakupić niezbędne materiały budowlane, a wszystkie prace remontowe zostały wykonane nieodpłatnie przez strażaków i mieszkańców naszej miejscowości.

Jako osoba zaangażowana w remont świetlicy mam ogromną satysfakcję, że cel postawiony kilka miesięcy temu został zrealizowany, a całość zaplanowanych prac została wykonana. Najważniejsze to wymiana orynnowania i uszczelnienie dachu oraz generalny remont dużej sali świetlicy, w której wymieniona została część podłogi, zamontowana została scena, uzupełniono ubytki tynku, a wszystkie pomieszczenia zostały pomalowane.

Remont świetlicy był możliwy dzięki wsparciu darczyńców. Ich pomoc miała różny charakter, zarówno rzeczowy jak i finansowy. Niedzielny festyn był okazją do podziękowań w postaci pamiątkowych dyplomów, które w imieniu zarządu OSP w Bartodziejach wręczał druh Waldemar Wójtowicz. Naszymi darczyńcami byli: pani Maria Brzeska, pani Barbara Sadowska, pan Andrzej Mokosa, pan Tomasz Pawelec, pan Franciszek Chudzik, pan Cezary Pietruszewski, pan Jacek Kozyra, pan Jarosław Lipski, pan Andrzej Lipski, pan Tomasz Cibor i pan Krzysztof Czapla.

Szczególne podziękowania otrzymał druh Zbigniew Marciniak, który wspólnie z synem Robertem przez ponad sześć tygodni codziennie kilka godzin pracował przy remoncie bartodziejskiej świetlicy i ma zdecydowanie największy udział w przywróceniu jej dawnego blasku.

Za pomoc w organizację festynu podziękowania składam członkom Klubu Seniora w Bartodziejach i zespołu ludowego „Bartodziejaki”: pani Elżbiecie Berny, pani Danucie Rychel, pani Mariannie Szczygieł, pani Elżbiecie Świniarskiej, pani Hannie Zakrzewskiej, pani Krystynie Życkiej, pani Janinie Sawickiej, pani Henryce Świdzikowskiej, pani Krystynie Pawlikowskiej, pani Annie Kulińskiej, pani Ewie Sąpór i panu Józefowi Świdzikowskiemu oraz kierownikowi zespołu „Bartodziejaki” i Wiceprezesowi Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje panu Marianowi Kulińskiemu, pani dyrektor PSP w Bartodziejach Dorocie August, pani sołtys wsi Bartodzieje Bożenie Kalbarczyk, pani Monice Bulkowskiej, pani Annie Karasińskiej – Ćwierz 🙂 , pani Małgorzacie Karasińskiej, pani Annie Wieczorek,  pani Annie Nowak, pani Barbarze Wójtowicz, pani Mariannie Ćwierz, pani Annie Karulewskiej Popiel, panu Włodzimierzowi Konopce oraz wszystkim druhom z OSP w Bartodziejach.

Wojciech Ćwierz