Jesteś tutaj: Strona główna :: Świętowaliśmy ze strażakami

Aktualności

Świętowaliśmy ze strażakami

W niedzielę 6 sierpnia po zakończeniu oficjalnych obchodów stulecia bartodziejskiej jednostki strażackiej rozpoczął się II Festyn Rodzinny „Spotkajmy się w Świetlicy”. Podobnie jak w roku ubiegłym pogoda dopisała. W programie imprezy były występy zespołów śpiewaczych i kapel ludowych, a wieczorem potańcówka. Na wszystkich uczestników festynu czekał tradycyjny poczęstunek, a najmłodsi goście bawili się na dmuchanej zjeżdżalni i zajadali watę cukrową.

W części artystycznej festynu publiczność podziwiała występy wokalne zespołu „Owadowianki” działającego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie, grupy śpiewaczej „Górnianki” z Bieszkowa Górnego w gminie Mirów oraz gospodarzy czyli zespołu ludowego „Bartodziejaki” z akompaniamentem pani Krystyny Nowickiej. Do tańca zagrała kapela Krzysztofa Rokicińskiego z Siekluk Starych i kapela Zdzisława Kwapińskiego.

II Festyn Rodzinny „Spotkajmy się w Świetlicy” był współfinansowany ze środków budżetu gminy Jastrzębia, za co składam podziękowania pani Wójt Elżbiecie Zasadzie oraz radnym gminy Jastrzębia. Za pomoc w organizacji festynu, przygotowanie poczęstunku oraz prezentację programu artystycznego dziękuję członkom Klubu Seniora w Bartodziejach i zespołu ludowego „Bartodziejaki”- paniom: Elżbiecie Berny, Danucie Rychel, Marii Szczygieł, Elżbiecie Świniarskiej, Hannie Zakrzewskiej, Krystynie Życkiej, Janinie Sawickiej, Henryce Świdzikowskiej, Krystynie Pawlikowskiej, Annie Kulińskiej, Ewie Sąpór, Janinie Bobruk, Zofii Maj, Mariannie Ćwierz i panu Józefowi Świdzikowskiemu oraz kierownikowi zespołu „Bartodziejaki” panu Marianowi Kulińskiemu.

Za zaangażowanie w organizację festynu dziękuję pani sołtys wsi Bartodzieje Bożenie Kalbarczyk, państwu Barbarze i Jackowi Sadowskim, pani sołtys wsi Wola Goryńska Annie Karulewicz-Popiel, pani Monice Bulkowskiej, pani Justynie Marciniak, pani Annie Karasińskiej-Ćwierz, pani Annie Wieczorek, pani Annie Nowak, pani Barbarze Wójtowicz, pani Agnieszce Sułkowskiej, panu Mariuszowi Wójtowiczowi, panu Markowi Ziętkowi oraz druhnie Małgorzacie Żołądkiewicz i wszystkim druhom z OSP w Bartodziejach.

Organizację festynu wsparli: pan Marian Wikło, pani Teresa Bartosiewicz, państwo Agnieszka i Andrzej Mąkosa, państwo Dorota i Jarosław August, państwo Maria i Tadeusz Gryglewscy, pani Maria Brzeska, państwo Jadwiga i Franciszek Chudzik, pan Bogumił Ferensztajn, pan Mirosław Hernik, pan Krzysztof Czapla oraz pan Andrzej Lipski.
.
Wojciech Ćwierz