Jesteś tutaj: Strona główna :: Relacja z kwietniowej sesji Rady Gminy Jastrzębia

Aktualności

Relacja z kwietniowej sesji Rady Gminy Jastrzębia

Najważniejsze sprawy o jakich decydowali radni na kwietniowej sesji to zmiany w budżecie na 2017 rok. Do uchwały budżetowej wprowadzone zostały środki na przygotowanie dwóch dokumentacji kosztorysowo-projektowych, dotyczących obiektu komunalnego w Jastrzębi, pełniącego funkcję remizy OSP i świetlicy wiejskiej. Wprowadzono dwa nowe zadania, każde o wartości 30 000 złotych. Pierwsze obejmuje przygotowanie dokumentacji termomodernizacji, a drugie adaptacji świetlicy na salę widowisko – koncertową.
.
Wojciech Ćwierz

Z porządku obrad na wniosek pani Sekretarz zdjęty został punkt dotyczący przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jastrzębia na lata 2017 – 2022. Tego dokumentu jako załącznika do uchwały radni nie otrzymali w przesłanych materiałach, podobnie jak innych dokumentów, które miały być przedmiotem obrad. Mimo wielu wcześniejszych ustaleń kolejny raz z urzędu gminy do radnych przesłane zostały niekompletne materiały, w czym zarówno Przewodniczący Rady Gminy Józef Tomalski, jak i gminni urzędnicy nie widzą żadnego problemu, choć jest to ewidentnie sprzeczne z obowiązującym statutem gminy.

Informacje na temat nowych inwestycji przesłane radnym w projekcie uchwały budżetowej nie były wcześniej omawiane, z tego względu radni kolejny raz zaapelowali do pani Wójt Elżbiety Zasady o konsultacje ewentualnych decyzji w tak istotnych dla gminy sprawach. Jak się okazało o zmianach w budżecie dotyczących inwestycji w Jastrzębi nie wiedzieli nawet radni z tej miejscowości, a z pewnością dobrą praktyką byłoby skonsultowane z nimi planowanych zadań. W związku z zaistniałą sytuacją zaproponowałem zwołanie komisji finansów, z udziałem wszystkich zainteresowanych radnych z udziałem pani Wójt. Spotkanie odbędzie się w dniu 5 maja i będzie poświęcone m.in. szczegółowemu omówieniu realizacji tegorocznych inwestycji oraz zadań, które będą realizowane w okresie późniejszym.

Na sesji poruszony został temat przebudowy drogi powiatowej Radom-Brzóza. Radny Marcin Mąkosa poinformował radnych o spotkaniu w starostwie na temat starań o doprojektowanie chodnika w miejscowości Mąkosy Stare. W tej sprawie zabrał głos radny powiatu radomskiego Marian Wikło, przedstawiając uczestnikom sesji specyfikę całej inwestycji. Jak wyjaśnił – projekt przebudowy drogi Radom-Brzóza opracowano w 2013 roku, a obecnie w związku z pozyskaniem kilkumilionowej dotacji ze środków Wojewody Mazowieckiego dokonywanie zmian w dokumentacji jest bardzo ryzykowne, gdyż oznaczałoby w praktyce brak możliwości wykonania zadania w bieżącym roku, ponadto nie byłoby żadnej gwarancji, że inwestycja zostałaby ujęta w budżecie powiatu na rok przyszły i otrzymałaby wsparcie województwa.

W sesji uczestniczył Kierownik Posterunku Policji w Jastrzębi asp. Marcin Prażnowski oraz jeden z dzielnicowych sierż. szt. Tomasz Frątczak. Funkcjonariusze poinformowali o zasadach działania posterunku oraz możliwości organizacji spotkań z zainteresowanymi mieszkańcami w poszczególnych sołectwach. Dane kontaktowe policji w Jastrzębi dostępne są na stronie gminy.