Jesteś tutaj: Strona główna :: Zakończyliśmy kolejny projekt

Aktualności

Zakończyliśmy kolejny projekt

Od 1 lipca do 30 listopada 2018 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Bartodzieje realizowało zadanie publiczne pn. „Prowadzenie zespołu ludowego Bartodziejaki”.  Projekt był finansowany z budżetu gminy Jastrzębia, dzięki dotacji udzielonej w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenie wykwalifikowanej instruktorki, prowadzącej zajęcia wokalne oraz zakup jednego kompletu damskiego stroju ludowego.

Dotacje samorządowe są ważnym wsparciem dla zespołu, reprezentującego gminę na licznych imprezach folklorystycznych, regionalnych przeglądach i festiwalach twórców ludowych. Zespół „Bartodziejaki” powstał w 2011 roku dzięki realizacji unijnego projektu „Taniec Łączy Pokolenia”, na który Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje pozyskało dotację z unijnego programu Kapitał Ludzki. Z tych środków zakupione zostało sześć kompletów radomskich strojów ludowych, wykonanych w pracowni w Opocznie i przeprowadzone zostały warsztaty tańca ludowego dla osób dorosłych i dzieci. W skład zespołu wchodzą głównie członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje, w większości osoby należące do klubu seniora.

 

Zadanie publiczne pn.:

„Prowadzenie zespołu ludowego Bartodziejaki” finansowane jest z budżetu gminy Jastrzębia.

.herb-mini