Jesteś tutaj: Strona główna :: Nowy przewodniczący rady i jego zastępca

Aktualności

Nowy przewodniczący rady i jego zastępca

Roman Wileński, radny z Kolonii Lesiów, wybrany został przewodniczącym Rady Gminy Jastrzębia. Radni dokonali również wyboru zastępcy przewodniczącego, funkcję tę będzie pełnić Tadeusz Berliński. Inne sprawy poruszane na sesji to m.in. remonty dróg powiatowych oraz prezentacja internetowego projektu.

Podczas dyskusji nad zmianami w budżecie gminy kontrowersje radnych wzbudziła kwota, jaka ma zostać przeznaczona na utwardzenie 1200 metrów drogi gminnej w Woli Owadowskiej. Inwestycja, na którą przetarg został już rozstrzygnięty ma kosztować ponad 300 tys. zł, a więc dwukrotnie więcej niż kwota, jaką rada uchwaliła w budżecie na bieżący rok.

Do porządku obrad wprowadzona została dodatkowa uchwała, dotycząca obniżenia opłaty abonamentowej dla użytkowników gminnego wodociągu. Wysokość opłaty została obniżona z 3 zł miesięcznie na 3 zł kwartalnie.

Wybór przewodniczącego rady nie wzbudził większych emocji. Kandydat był jeden i uzyskał 100% poparcia. Funkcję tę pełnić będzie dotychczasowy zastępca przewodniczącego – Roman Wileński. W związku z wakatem na stanowisku zastępcy przewodniczącego rada dokonała również obsadzenia tego stanowiska. Kandydatów było dwóch: Tadeusz Berliński i Elżbieta Płatos. Zwyciężył radny z Woli Owadowskiej uzyskując 9 głosów na 13 radnych obecnych na sali obrad.

Udział w sesji radnego powiatowego sprzyjał dyskusji o stanie dróg należących do powiatowego zarządu dróg. Radni zgłaszali uwagi dotyczące konkretnych miejsc wymagających naprawy, m.in. w tej sprawie wypowiadał się radny z Jastrzębi – Jan Wolak, który podkreślał brak reakcji inspektora nadzoru na wnioski samorządu gminnego w trakcie modernizacji drogi powiatowej w Jastrzębi, wykonywanej po zakończeniu budowy kanalizacji.

Jak poinformował wójt Zdzisław Karaś w najbliższym czasie zostaną zorganizowane spotkania sołtysów i radnych z kilku miejscowości, m.in. Owadowa, Woli Owadowskiej, Kozłowa i Lesiowa, z udziałem władz PKS-u w celu omówienia ewentualnego uruchomienia dodatkowych linii autobusowych.

Po zakończeniu obrad zabrała głos pani Elżbieta Pietruszewska, która zapoznała zebranych ze szczegółami projektu „likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia”. Wyczerpujące informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej gminy Jastrzębia.

Wojciech Ćwierz

http://bartodzieje.pl/wp-content/uploads/2014/06/sesja_XXXVI.pdf