Jesteś tutaj: Strona główna :: Opóźnienia w gminnych przetargach

Aktualności

Opóźnienia w gminnych przetargach

Na posiedzeniu komisji budżetowej Rady Gminy Jastrzębia, która odbyła się w dniu 1 września 2017 roku omówiony został aktualny stan realizacji gminnych inwestycji. Spośród kilkunastu zadań inwestycyjnych wciąż nie rozstrzygnięto kilku kluczowych przetargów. Nie ma wykonawców remontu budynku gimnazjum w Jastrzębi, rozbudowy szkoły w Lesiowie, czy budowy drogi w Woli Goryńskiej, a remont dachu na szkole w Bartodziejach odbywać się będzie w roku szkolnym. Przyczyną opóźnień są m.in. zmiany kadrowe w Urzędzie Gminy.
.
Wojciech Ćwierz

Stan zaawansowania inwestycji wygląda następująco:


Kanalizacja i Wodociągi

 • Budowa kanalizacji w Kozłowie – wykonano 50% sieci i około 30% przyłączy. Inwestycja finansowana z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 900 000 zł oraz ze środków własnych gminy. Łączna wartość zadania: 2 546 000 zł..
 • Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Kozłowskiej – zadanie zakończone

 Drogi

 • Budowa 731-metrowego odcinka drogi gminnej relacji: Bartodzieje-Olszowa-Wola Goryńska – pierwszy przetarg unieważniono, rozstrzygnięcie drugiego nastąpi pod koniec września.
 • Przebudowa drogi gminnej w Lesiowie – zadanie nie będzie realizowane w roku 2017 z powodu braku pozyskania dotacji
 • Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Lesiów – przetarg nie został jeszcze ogłoszony

Ponadto zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej brakującego kilkudziesięciometrowego docinka drogi w Bartodziejach (Zagajnik) oraz ok. 300 metrowego odcinka w Wolskiej Dąbrowie.

 Oświetlenie drogowe:

 • Odcinek Jastrzębia – Dąbrowa Jastrzębska (93 000 zł) – w trakcie realizacji
 • Odcinek Wólka Lesiowska – Sokoleniec (35 000 zł) – w trakcie realizacji

Wkrótce rozpocznie się budowa odcinków:

 • Wojciechów – Wola Owadowska (160 000 zł)
 • Wojciechów – Kolonia Lesiów (45 000 zł)

Ponadto opracowywane są projekty oświetlenia drogowego w miejscowościach: Olszowa, Mąkosy Stare – Lewaszówka, Dąbrowa Kozłowska.

Inwestycje oświatowe i sportowe

 • Rozbudowa szkoły w Lesiowie – w trakcie postępowania przetargowego
 • Rozbudowa szkoły w Kozłowie (103 000 zł) – zadanie zakończone w 2017 r. (było w budżecie na 2016 r.)
 • Aktywizacja mieszkańców poprzez tworzenie miejsc rekreacji w Gminie Jastrzębia (boisko przy szkole w Mąkosach Starych i siłownie terenowe) – w trakcie realizacji (inwestycja objęta współfinansowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)
 • Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Jastrzębi (320 000 zł) – w trakcie postępowania przetargowego.
 • Budowa boiska sportowego w Jastrzębi i siłowni terenowych – w trakcie postępowania przetargowego (zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu, którego realizacja nastąpi w latach 2017-2018)

 
Zadania remontowe:

 • Remont budynku przy ujęciu wody w Mąkosach Starych – zakończono
 • Wymiana okien w budynku w Owadowie – w trakcie realizacji
 • Remont dachu w Publicznej Szkole Podstawowej w Bartodziejach – realizacja rozpocznie się we wrześniu
 • Remont elewacji budynku Urzędu Gminy w Jastrzębi – w trakcie realizacji