Jesteś tutaj: Strona główna :: O pozytywnych zmianach i sesji rady gminy

Aktualności

O pozytywnych zmianach i sesji rady gminy

Czasem nawet niewielka zmiana na lepsze może bardzo ucieszyć, zwłaszcza wtedy gdy uda się zmienić coś, co wydawało się niemożliwe. Po latach niemocy strona internetowa gminy Jastrzębia przestaje być „w budowie”. Na głównej stronie są wreszcie zamieszczane aktualności, a w Biuletynie Informacji Publicznej publikowane aktualne zarządzenia i uchwały. Serwis internetowy gminy zaczyna nareszcie pełnić swoją podstawową funkcję, stając się źródłem informacji dla mieszkańców.

 W ciągu ostatnich tygodni miałem okazję do kilku spotkań panią wójt Elżbietą Zasadą. Rozmawialiśmy o wielu sprawach, m.in. o tegorocznych inwestycjach i możliwościach pozyskania dodatkowych środków finansowych na ich realizację, ale także o bieżących problemach gminy i jej mieszkańców. Jednym z tematów było funkcjonowanie gminnej strony internetowej. Uzyskałem zapewnienie, że strona wkrótce się zmieni i jak widać nie była to tylko obietnica. Serwis naszej gminy zaczął żyć i mam ogromną nadzieję, że będzie się dalej dynamicznie rozwijać. Na stronie gminy jest już nawet zapowiedź sesji, którą zwołałem na 21 stycznia. Informacji tej nie zdążyłem jeszcze zamieścić na stronie bartodzieje.pl, co jest najlepszym dowodem, że serwis internetowy gminy Jastrzębia działa tak jak powinien, a strona naszego stowarzyszenia może stracić na „oglądalności”, nie będzie już tak popularna, bo informacje będą wreszcie tam, gdzie od dawna być powinny.

Sesja rady gminy, która odbędzie się 21 stycznia została zwołana m.in. w sprawie rozpatrzenia skargi jednej z mieszkanek Jastrzębi dotyczącej zasad współfinansowania budowy kanalizacji w Jastrzębi i Lesiowie. Rada dokona także zmian w budżecie gminy i wybierze przedstawiciela do związku międzygminnego PKS. Mam również nadzieję, że uda się włączyć w pracę komisji rady, tych radnych, którzy dotychczas nie są ich członkami. W tej sprawie toczyły się rozmowy podczas wspólnego spotkania członków rady w dniu 9 stycznia, w którym wzięło udział 12 osób. Wcześniej odbyły się posiedzenia komisji rewizyjnej i komisji budżetowej poświęcone opiniowaniu projektów uchwał oraz omówieniu funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie gminy. To zagadnienie będzie szerzej zaprezentowane na sesji. Radni, którzy uczestniczyli w spotkaniu w dniu 9 stycznia zostali zapoznani przez panią Wójt z jej nowymi współpracownikami, radcą prawnym – panem Markiem Stolarkiem oraz doradcą – panią Małgorzatą Szczepaniak, osobą z wieloletnim doświadczeniem w pracy samorządowej, w tym na stanowisku sekretarza gminy.

Program sesji Rady Gminy Jastrzębia 21.01.2015 r. >>>

Wojciech Ćwierz