Jesteś tutaj: Strona główna :: Niespodziewana zmiana skarbnika gminy Jastrzębia

Aktualności

Niespodziewana zmiana skarbnika gminy Jastrzębia

Na sesji Rady Gminy Jastrzębia w dniu 20 listopada na wniosek pani wójt Elżbiety Zasady radni odwołali panią Małgorzatę Piwnicką Wojcieszak ze stanowiska skarbnika i powołali na jej miejsce panią Renatę Pożyczkę. Zmiany na stanowisku skarbnika nie było w porządku obrad, a radni dowiedzieli się o niej tuż przed sesją. Jak poinformowała pani wójt dotychczasowa skarbnik zrezygnowała z pełnienia tej funkcji z powodów zdrowotnych, jednak wciąż pozostanie pracownikiem gminy.

Radni po zapoznaniu się ze stanowiskiem p. wójt przychylili się do jej wniosku, mimo szeregu wątpliwości dotyczących zgodności z prawem proponowanego postępowania i skutków finansowych dla budżetu gminy, tym bardziej że projekty uchwał nie miały pisemnej akceptacji radcy prawnego.