Jesteś tutaj: Strona główna :: Nie dla wzrostu podatków i wprowadzenia opłaty adiacenckiej

Aktualności

Nie dla wzrostu podatków i wprowadzenia opłaty adiacenckiej

Na posiedzeniu komisji budżetowej w dniu 17 listopada radni gminy Jastrzębia jednomyślnie zdecydowali, że w roku 2018 stawki podatkowe pozostaną na obecnym poziomie. Radni bardzo negatywnie odnieśli się do projektu uchwały wprowadzającej opłatę adiacencką, będącej swoistym haraczem nakładanym na właścicieli nieruchomości. Opłata wnoszona byłaby w przypadku wzrostu wartości działek w związku z podziałem nieruchomości lub jej podziałem, ewentualnie na skutek wzrostu wartości działki po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej.
.
Wojciech Ćwierz

Projekty uchwał wprowadzone do porządku obrad sesji Rady Gminy Jastrzębia zwołanej na 27.11.2017 r. są dostępne na stronie Gminy Jastrzębia >>>