Jesteś tutaj: Strona główna :: Nagroda dla zespołu ludowego „Bartodziejaki”

Aktualności

Nagroda dla zespołu ludowego „Bartodziejaki”

W piątek 22 listopada Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach był gospodarzem XI Powiatowego Dnia Animatora Kultury, który jest świętem osób, które swoją pracą i działalnością upiększają i urozmaicają codzienne życie, promując tradycję i kulturę regionu. Animatorzy Kultury, to ludzie wyjątkowi, kreatywni, starający się różnymi metodami aktywizować społeczeństwo rozbudzając ich zainteresowania, pokazując nowe metody spędzania czasu wolnego oraz zaspakajać potrzeby kulturalne innych ludzi. Poszczególne gminy i miasta wyróżniły osoby indywidualne oraz zespoły, jako zasługujące na uznanie za promowanie rodzinnej kultury w gminach, miastach i powiecie. W tym roku tytuł Animatora Kultury w gminie Jastrzębia zdobył zespół ludowy „Bartodziejaki”, który działalność kulturalną prowadzi nieprzerwanie od 2011 roku pod kierownictwem pana Mariana Kulińskiego.

Animatorzy Kultury 2019:

Gmina Jedlińsk – Zespół Śpiewaczy „Ludiwczanki”
Gmina Kowala – Zespół „Quick Flik”
Gmina Pionki – Zespół „Królewskie Źródła”
Gmina Wolanów – Warsztaty Terapii Zajęciowej z Młodocina Większego – POZYTYWNI
Gmina Wierzbica – Tomasz Zakrzewski
Gmina Gózd – Świetlice Środowiskowe – Weronika Dudziak
Miasto i Gmina Skaryszew – Artur Janiak
Gmina Przytyk – Ewa Ziętek
Gmina Jastrzębia – Zespół Ludowy „Bartodziejaki” – Marian Kuliński
Gmina Zakrzew – Tadeusz Kępka
Miasto i Gmina Iłża – Agnieszka Sygut
Gmina Jedlnia Letnisko – Alicja Baran