Jesteś tutaj: Strona główna :: Na sesji o budowie dróg gminnych i powiatowych

Aktualności

Na sesji o budowie dróg gminnych i powiatowych

W poniedziałek, 25 września odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jastrzębia, zwołana w celu zwiększenia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Bartodzieje-Olszowa-Wola Goryńska”. W spotkaniu uczestniczył radny powiatu radomskiego Marian Wikło, informując o planach inwestycyjnych starostwa oraz grupa mieszkańców wsi Bartodzieje, którzy od wielu lat zabiegają o poprawę dojazdu do swoich posesji.
.
Wojciech Ćwierz

Do inwestycji o nazwie „Przebudowa drogi gminnej relacji Bartodzieje-Olszowa-Wola Goryńska” radni na wniosek pani Wójt przeznaczyli dodatkowe 40 tysięcy złotych. Konieczność dołożenia pieniędzy wynikała z powtórzenia procedury przetargowej. Pierwszy przetarg na to zadanie został rozstrzygnięty kilka tygodni temu, jednak ze względu na błędy w dokumentacji przetargowej, która była sprzeczna z obowiązującym prawem zamówień publicznych, musiał zostać unieważniony.  Wynikiem drugiego przetargu jest oferta tego samego wykonawcy, której wartość jest wyższa niż jego propozycja sprzed miesiąca. Obecnie wykonawca oferuje wykonanie zadania za kwotę 633.146,40 złotych, a więc o około 35.000,00 złotych więcej. W ramach zadania wykonane zostanie 731 metrów nawierzchni, która zapewni dojazd do posesji mieszkańcom Olszowy i Woli Goryńskiej. Tegoroczna inwestycja stanowi kontynuację przedsięwzięcia rozpoczętego w 2015 roku, w którym powstał pierwszy odcinek (od drogi powiatowej w Bartodziejach przez Olszowę-Bródek o długości 2,65 km).

Radny powiatu radomskiego Marian Wikło, który regularnie uczestniczy w sesjach Rady Gminy Jastrzębia omówił bieżące oraz planowane remontowe i inwestycje na drogach zarządzanych przez powiat. Bardzo ważna informacją dotyczy drogi powiatowej Wola Goryńska – Goryń, która jeszcze w tym roku zostanie wyremontowana na odcinku 2,6 km, a koszt modernizacji wyniesie 1,4 mln złotych. To kolejne tegoroczne przedsięwzięcie drogowe starostwa na terenie naszej gminy, dzięki któremu stan dróg powiatowych ulega znacznej poprawie. Warto dodać, że inwestycje powiatu są wspierane środkami gminnego budżetu, tak było w przypadku przebudowy drogi Radom-Brzóza, na którą radni Gminy Jastrzębia przeznaczyli milion złotych.

Po zakończeniu sesji głos zabrali mieszkańcy wsi Bartodzieje, którzy od wielu lat zabiegają o budowę drogi gminnej do swoich posesji. Sprawa dotyczy działki nr 716 od drogi gminnej w kierunku lasu „chłopskiego”. Komitet budowy drogi powstał już w 2011 roku, jednak jej wykonanie nie było możliwe ze względu na brak uregulowania stanu prawnego. Dzięki zaangażowaniu i uporowi mieszkańców w ubiegłym roku zakończyło się prawie dwuletnie postępowanie o zasiedzenie drogi, która decyzją sądu stała się własnością Skarbu Państwa, co otwiera drogę do przejęcia tej nieruchomości przez Gminę Jastrzębia i możliwość wykonania inwestycji. Mieszkańcy podczas spotkania z radnymi i panią Wójt apelowali o podjęcie działań w celu pilnego poprawy stanu drogi, która jest jedynym legalnym dojazdem do ich posesji. Obecnie jest to droga gruntowa, której przejezdność jest utrudniona, a wielokrotnie w okresie długotrwałych opadów i roztopów zdarzało się, że dojazd do posesji był niemożliwy.