Jesteś tutaj: Strona główna :: Mieszkańcy stanęli murem za panią doktor Nowak

Aktualności

Mieszkańcy stanęli murem za panią doktor Nowak

W zebraniu mieszkańców wsi Jastrzębia i Dąbrowa Jastrzębska, które odbyło się w dniu 23 czerwca wzięło udział ponad 150 osób. Po dyskusji z udziałem pani wójt Elżbiety Zasady oraz pani doktor Renaty Nowak przeprowadzone zostało głosowanie dotyczące przekształcenia ZOZ-u w Jastrzębi w podmiot niepubliczny. Ogromna większość zebranych poparła przekształcenie publicznego ZOZ-u w jednostkę niepubliczną, którą będzie zarządzać pani doktor Renata Nowak. Warto dodać, że w ciągu ostatnich kilku dni w Jastrzębi zebrano około 700 podpisów popierających propozycję pani doktor Nowak.

Podczas zebrania padło wiele gorzkich słów pod adresem pani wójt Elżbiety Zasady. Głos zabierały osoby doświadczone, mieszkańcy który przez wiele lat pełnili funkcje społeczne i pracowali dla naszej gminy. W ich ocenie w ostatnim czasie mamy do czynienia z nagonką na panią doktor Nowak, która wystąpiła z propozycją przekształcenia publicznego ZOZ-u w placówkę niepubliczną. Oburzenie wywołał między innymi sposób organizacji zebrań wiejskich, których inicjatorem była pani wójt. Zebrań, na które nie zapraszano pani doktor, przedstawiając jej propozycję jako zamach na mienie społeczne i jako prywatyzację, której celem jest wyłącznie chęć zrobienia interesu. Efektem takich zebrań było stanowisko skrajnie krytyczne wobec przekształcenia ZOZ-u zgodnie z zasadą, że nieobecni nie mają racji.

Pani doktor Renata Nowak odniosła się do pojawiających się pomówień i plotek dotyczących jej propozycji i kolejny raz zapewniła, że po utworzeniu niepublicznego ZOZ-u nie zmieni się poziom i zakres opieki lekarskiej świadczonej przez nią i zespół jej współpracowników. Potwierdziła, że nadal jest zainteresowana przekształceniem jastrzębskiej placówki w zakład niepubliczny i podtrzymuje swój wniosek złożony do rady gminy. Jej wypowiedź, w której podziękowała za ogromne poparcie jakie w ostatnich dniach otrzymała od mieszkańców gminy, została nagrodzona gromkimi brawami. Stanowisko pani doktor Nowak jednoznacznie poparła obecna na sali pani doktor Maria Gryglewska.

Uczestnicy zebrania krytykowali również formę „konsultacji” jakie przeprowadziła pani wójt wykorzystując serwis społecznościowy Facebook, na którym sprawę przekształcenia ZOZ-u przedstawiono bardzo tendencyjnie jako prywatyzację. Co ciekawe po facebookowych konsultacjach nie ma już śladu na profilu gminy, prawdopodobnie dlatego, że zbyt wiele wpisów nie było zgodnych z linią gminnego moderatora.

W wypowiedziach wielu uczestników zebrania, którzy popierają powstanie niepublicznego ZOZ-u pojawiał się – bardzo słuszny w moim przekonaniu – argument o niezależności takiej placówki od bieżącej polityki. Lekarz, który przez wiele lat pracuje w środowisku, ciesząc się ogromnym uznaniem społecznym jest niekwestionowanym autorytetem, powinien zatem mieć pewność swojej pracy i świadomość, że w przypadku zmian lokalnej władzy nie będzie próby jego odwołania.

Niestety tak jak większość uczestników zebrania mam obawy, że przy obecnym układzie politycznym w naszej gminie pozycja pani doktor Nowak jako kierownika publicznego ZOZ-u jest bardzo niepewna. Potwierdza to między innymi sposób w jaki powołana została społeczna rada SP ZOZ w Jastrzębi, której skład został zmieniony, choć były wcześniejsze ustalenia aby tego nie dokonywać. Pamiętamy również doskonale, jak wyglądał niedawny konkurs na dyrektora szkoły w Jastrzębi i komu zależało na zmianie na tym stanowisku.

Bardzo dobrym podsumowaniem spotkania w Jastrzębi była wypowiedź Jana Wolaka – człowieka który przez kilkadziesiąt lat działał społecznie, jako radny i sołtys. Jego zdaniem pani wójt powinna więcej czasu poświęcić pracy dla ludzi, którzy ją wybrali na to stanowisko, a mniej zajmować się polityką.

Wojciech Ćwierz