Jesteś tutaj: Strona główna :: Biogramy :: Zdzisław Konopka

Biogramy

Zdzisław Konopka

zKonopka

(1937 – 1989), nauczyciel, wizytator, organizator życia sportowego

      Urodził się 4 marca 1937 roku w miejscowości Czarny Ług w gminie Jedlińsk. Był synem Stanisława (1904- 1978) i Heleny z Cichockich. Okres dzieciństwa i wieku młodzieńczego spędził wraz z rodzeństwem (Ireną, Jadwigą, Janiną, Apolonią i Wiesławem) w rodzinnej wsi. Po ukończeniu szkoły podstawowej, w latach 1951-1955 uczęszczał do Państwowego Liceum Pedagogicznego w Radomiu. W czerwcu 1955 roku po egzaminie złożonym przed Komisją Egzaminacyjną Liceum Pedagogicznego w Kielcach uzyskał świadectwo dojrzałości ze specjalizacją w zakresie języka rosyjskiego, otrzymując jednocześnie nakaz pracy w szkolnictwie podległym Ministerstwu Oświaty. Od roku szkolnego 1955/56 podjął pracę w Szkole Podstawowej w Bartodziejach, gdzie pracował jako nauczyciel języka rosyjskiego, wychowania fizycznego i geografii. Od 1968 roku łączył pracę nauczyciela z funkcją instruktora w Powiatowym Ośrodku Metodycznym w Radomiu, którym kierował od 1970 roku. 1 września 1972 r. został powołany na stanowisko wizytatora-metodyka ds. wychowania fizycznego i sportu przy Wydziale Oświaty i Wychowania Powiatu Radomskiego. Zdzisław Konopka w tymże roku uzyskał tytuł magistra wychowania fizycznego w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Krakowie. Od czerwca 1975 roku pracował na stanowisku wizytatora ds. sportu szkolnego w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Radomiu, a od 1 września 1976 roku starszego wizytatora ds. kultury fizycznej. Pracę na tym stanowisku od 1985 roku łączył z zatrudnieniem w Studium Nauczycielskim w Radomiu jako nauczyciel metodyki kultury fizycznej. Z dniem 1 września 1986 r. został przeniesiony do pracy w tej placówce z jednoczesnym powierzeniem obowiązków wizytatora metodyka. W prowadzeniu zajęć dydaktycznych wykorzystywał swoje wieloletnie doświadczenie pedagogiczne, przekazując słuchaczom Studium najnowszą wiedzę z dziedziny metodyki kultury fizycznej.
      Zdzisław Konopka od początku pracy zawodowej angażował się w pracę społeczną, działając na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu. Organizacją, której poświęcił się z największym oddaniem był Szkolny Związek Sportowy, w latach 80. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego SZS w Radomiu. W latach 70. był czynnym sędzią w Związku Piłki Ręcznej woj. Kieleckiego. Należał także do struktur LZS, TKKF, PTTK, TPPR. Od 1958 r. należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego, był bezpartyjny.Za swoją pracę i zasługi był wielokrotnie odznaczany, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1976), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1978), Złotą Odznaką – Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej (1981), Odznaką – Za Zasługi dla Województwa Radomskiego (1982). Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985). Zdzisław Konopka zmarł nagle 17 listopada 1989 r. podczas pobytu w Szczyrku, gdzie przebywał wraz z grupą słuchaczy SN w Radomiu.