Jesteś tutaj: Strona główna :: Spotkanie liderów stowarzyszeń w Urzędzie Gminy w Jastrzębi

Aktualności

Spotkanie liderów stowarzyszeń w Urzędzie Gminy w Jastrzębi

Przedstawiciele kilku lokalnych stowarzyszeń spotkali się w Urzędzie Gminy w Jastrzębi z władzami samorządowymi. Pierwsza część spotkania miała charakter szkoleniowy, w drugiej dyskutowano o programie współpracy gminy Jastrzębia z organizacjami pozarządowym na rok 2015. Z uczestnikami konsultacji spotkał się wójt Zdzisław Karaś.

Konsultacje programu współpracy, do których władze samorządowe są zobligowane ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, były okazją do prezentacji oddolnego spojrzenia na realizację zadań publicznych przez przedstawicieli organizacji działających na terenie naszej gminy.

wojt

Jako prezes stowarzyszenia, które prowadzi aktywną działalność od ponad 7 lat, podkreśliłem, że gmina Jastrzębia jako jedna z nielicznych w powiecie radomskim od kilku lat stale wspiera pozasportowe organizacje pozarządowe, przeznaczając na dotacje kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Wskazałem również na te obszary współpracy, które w mojej ocenie należy poprawić. Zwróciłem uwagę na konieczność częstszych organizacji podobnych spotkań, gdyż uważam, że dają wyjątkową możliwość prezentacji potrzeb poszczególnych środowisk, wymiany doświadczeń i integracji. Utrzymywanie bieżącego kontaktu przez władze samorządowe z organizacjami pozarządowymi jest niezbędne, aby środki z budżetu przeznaczane były na rzeczywiste potrzeby społeczne. To my jako liderzy lokalnych środowisk, mając bezpośredni kontakt z ludźmi, mamy rozeznanie w zakresie problemów i potrzeb mieszkańców, dysponujemy lepszą wiedzą w tym zakresie niż urzędnik, który spogląda na świat z perspektywy własnego biurka. Podczas spotkania padały również gorzkie słowa na temat funkcjonowania strony internetowej gminy Jastrzębia i jej polityki informacyjnej w zakresie współpracy ze stowarzyszeniami.

Spośród kilkunastu organizacji pozarządowych, które działają na terenie gminy Jastrzębia w spotkaniu wzięli udział: Leokadia Hernik (Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Jastrzębia „Gościniec”), Elżbieta Pietruszewska (Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Inspiracja”) Marian Kalbarczyk (Stowarzyszenie Mieszkańców Doliny Radomki) Marian Kuliński i Wojciech Ćwierz (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje) oraz Dorota Swend (PSP w Lesiowie), Małgorzata Bednarska (PSP Mąkosy Stare) i Elżbieta Woźniak (PSP Bartodzieje).

Wojciech Ćwierz