Jesteś tutaj: Strona główna :: Lider pilnie poszukiwany!

Aktualności

Lider pilnie poszukiwany!

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Jastrzębia „Gościniec” zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest wyłonienie grupy nieformalnych liderów społecznych wśród mieszkańców trzech gmin wiejskich powiatu radomskiego i szydłowieckiego, tj. Jastrzębi, Mirowa i Wolanowa oraz wzmocnienie ich potencjału poprzez edukację, rozwój osobisty i włączenie do życia społecznego.

W okresie od 1 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. odbywać się będą:

 – zajęcia i warsztaty podnoszące poziom wiedzy i umiejętności o tematyce:

 

  • Porozumiewanie się poprzez negocjacje i mediacje
  • Marketing społeczny i kontakty z mediami
  • Komunikacja i asertywność
  • Budowanie zespołu i zarządzanie zespołem
  • Tworzenie i zarządzanie projektami
  • Planowanie strategiczne w rozwoju społecznym
  • Ekonomia społeczna i waluty lokalne
  • Wolontariat jako jedna z form aktywizacji społecznej
  • Inicjatywy na rzecz wykluczonych społecznie
  • Rozwój kompetencji obywatelskich i inwencji społecznej

 

ponadto

– indywidualne konsultacje z trenerem ds. motywacji i komunikacji

– szkolenie z zakresu obsługi komputera, w tym projektowanie pakietu promocyjnego (zaproszenia, plakaty, ulotki, notatki do prasy, informacje na stronę internetową, prezentacja multimedialna)

– 6 zespołów otrzyma mini dotację i zrealizuje swoje projekty w wybranych przez siebie miejscowościach na terenie gmin, w których zamieszkują

– wyjazd szkoleniowy do Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides w Katowicach.

 

 

 

Projekt pod nazwą „Lider pilnie poszukiwany” współfinansowany jest ze środków Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Lokalnych

 

Lider pilnie poszukiwany!

Kontakt

tel. 570932185

e-mail: gosciniec2@o2.pl

 

Plakat-A2