Jesteś tutaj: Strona główna :: Jubileusz V-lecia Klubu Seniora w Bartodziejach

Aktualności

Jubileusz V-lecia Klubu Seniora w Bartodziejach

1 kwietnia Klub Seniora w Bartodziejach świętował V-lecie swojego powstania. Jubileuszowe obchody odbyły się w Jastrzębi z udziałem licznego grona gości. Spotkanie było okazją do wspomnień i uhonorowania osób, które od wielu lat z ogromną życzliwością wspierają działania Klubu.

Jubileusz Klubu zaszczycili obecnością: Ksiądz Czesław Sobolewski – proboszcz parafii Lisów, Renata Leśniewska – Sekretarz Gminy Jastrzębia, Dorota August – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bartodziejach, Marzena Zawadzka Hernik – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali, Walentyna Pawelec – radomska poetka i działaczka społeczna, Justyna Nowicka ze zwoleńskiego stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”, Edmund Kordas – Redaktor Naczelny Tygodnika OKO, Wacław Imiołek, Marek Janiec, Maria Ćwierz, Alicja Siara, Justyna Klepacz, Jadwiga Janiszewska oraz Małgorzata Maciejczyk reprezentująca Radę Rodziców przy szkole w Bartodziejach. Zaproszeni goście gratulowali seniorom z okazji pięciolecia działalności Klubu, życząc im dalszych sukcesów i wytrwałości w realizacji co raz bardziej ambitnych pomysłów.

Na wstępie Przewodnicząca Klubu Seniora w Bartodziejach, Elżbieta Świniarska powitała gości i przypomniała genezę powstania Klubu, który zaczął działalność dokładnie pięć lat temu, 1 kwietnia 2009 roku wraz z rozpoczęciem projektu pn.: „Klub Seniora jako aktywna forma spędzania wolnego czasu” finansowanego ze środków Programu Integracji Społecznej. W ciągu kilku miesięcy odbywały się spotkania integracyjne, szkolenia i wycieczki. Klub realizował też inne działania współfinansowane przez członków Klubu i Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje. Dzięki pierwszemu projektowi, którego koordynatorką była pani dyrektor Dorota August Klub usamodzielnił się i rozwinął swoją działalność wraz ze Stowarzyszeniem, które pozyskiwało fundusze na jego dalszą działalność.

W dalszej części spotkania Józef Świdzikowski – Sekretarz Klubu zaprezentował najważniejsze wydarzenia z pięcioletniej działalności bartodziejskich seniorów. W tym okresie zrealizowane zostało kilkanaście projektów szkoleniowych i integracyjnych, powstał zespół wokalny i taneczny „Bartodziejaki”, kabaret „Wesoły Dziadek i Wnuczki”, odbyło się kilkanaście wycieczek i wyjazdów studyjnych, seniorzy uczestniczyli w przeglądach twórczości ludowej, regionalnych festiwalach folklorystycznych, dożynkach parafialnych, gminnych i powiatowych oraz innych imprezach prezentując swoje dokonania i zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Po wysłuchaniu relacji uczestnicy spotkania obejrzeli multimedialną prezentację obrazującą najważniejsze wydarzenia z życia klubu w latach 2009 – 2014.

Podczas wtorkowej uroczystości kilkakrotnie wystąpił zespół wokalny naszych seniorek, prezentując piosenki i przyśpiewki, które żartobliwie przedstawiły historię pięciu lat istnienia klubu. Dodatkową atrakcją był poetycki program Walentyny Pawelec. Obecni na spotkaniu mieli okazję wysłuchać „Baśni o Mnichu” odczytanej przez samą autorkę, a wszyscy chętni otrzymali egzemplarz książeczki z jej autografem.

Zabierając głos, składając życzenia bartodziejskim seniorom, wskazałem na wyjątkową rolę Klubu w zintegrowaniu mieszkańców naszej miejscowości. Podkreśliłem, że sukces działań na rzecz integracji jest wynikiem pracy całego zespołu ludzi, zarówno członków klubu jak i stowarzyszenia przy wydatnym wsparciu środowiska szkoły kierowanej przez p. Dyrektor Dorotę August. Jestem przekonany, że gwarancją powodzenia pracy społecznej są liderzy, którzy animują i organizują wspólne działania, taką osobą jest z pewnością Marian Kuliński, kierownik zespołu „Bartodziejaki” i Wiceprezes naszego stowarzyszenia.

 

Wojciech Ćwierz – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje

 

Fot. Edmund Kordas (OKO)

Zobacz więcej – Tygodnik OKO >>>

6