Jesteś tutaj: Strona główna :: Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębi

Aktualności

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębi

W dniu 1 maja 2016 roku w Jastrzębi odbyły się uroczyste obchody 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przekazania i poświęcenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele parafialnym w Jastrzębi. Po nabożeństwie pododdział strażaków z pocztem sztandarowym wraz z uczestnikami mszy przemaszerował na plac przed strażnicą na uroczystą zbiórkę. Licznie zgromadzonych gości powitał narrator uroczystości st. kpt. Łukasz Szymański – zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego KM PSP w Radomiu. Następnie dowódca apelu druh Jerzy Mróz – wiceprezes OSP w Jastrzębi złożył meldunek o gotowości do apelu wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa mazowieckiego Zbigniewowi Gołąbkowi.

Wśród przybyłych gości byli również Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu bryg. Paweł Frysztak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Radomiu Andrzej Szczych, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Radomiu bryg. Marcin Ziomek, Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Radomiu bryg. Robert Prokop, działacz samorządowy Bogumił Ferensztajn, radni powiatowi z przewodniczącą Powiatu Radomskiego panią Teresą Bartosiewicz oraz gospodarze gminy Jastrzębia: pani Wójt Elżbieta Zasada oraz radni gminy Jastrzębia z Przewodniczym Rady Józefem Tomalskim. Wspólnie z druhami z OSP w Jastrzębi w apelu uczestniczyli reprezentanci strażackich jednostek z Bartodziej, Gorynia i Mąkos Starych.

Po oficjalnym powitaniu sztandaru OSP w Jastrzębi nastąpiło podniesienie na maszt flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego. Następnie głos zabrał druh Grzegorz Rudecki – prezes OSP w Jastrzębi przybliżając bogatą historię jastrzębskiej jednostki oraz jej współczesną działalność. Strażacy ochotnicy z Jastrzębi pozostali zawsze wierni swojej misji jaką niezmiennie pozostaje gotowość do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym, we wszystkich okolicznościach, w których wartości najważniejsze – życie i zdrowie ludzkie są zagrożone.

Obchody tak wyjątkowego jubileuszu były okazją do wręczenia strażackich wyróżnień i podziękowań. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa uhonorowany został sztandar OSP w Jastrzębi. Jednostka otrzymała tytuł „Pro Mazovia” nadany przez Marszałka Adama Struzika za całokształt działalności i wybitne zasługi dla Województwa Mazowieckiego. Kolejnym wyróżnieniem jest medal „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego” nadany przez kapitułę pod przewodnictwem Przewodniczącej Powiatu Radomskiego pani Teresy Bartosiewicz. 

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został druh Andrzej Kapusta – naczelnik OSP w Jastrzębi. Srebrne medale otrzymali druhowie: Jerzy Mróz i Grzegorz Rudecki, brązowymi medalami uhonorowano druhny: Emilię Mróz i Teodozję Borowską oraz druhów: Mirosława Wrześniaka i Karola Borowskiego. Odznaki wzorowego strażaka wręczone zostały druhom: Karolowi Woźniakowi, Jarosławowi Michalskiemu, Adamowi Kapuście i Tomaszowi Zielińskiemu.

W dalszej części uroczystości nastąpiło poświęcenie i ochrzczenie nowego wozu strażackiego. Ksiądz Grzegorz Stańczak proboszcz miejscowej parafii, jako kapelan OSP w Jastrzębi poświecił pojazd, a imię „Jastrząb” nadała mu druhna Teodozja Borowska. Symbolicznego przekazania nowego samochodu naczelnikowi jastrzębskiej jednostki Andrzejowi Kapuście dokonali: pani Wójt Elżbieta Zasada, druh Zbigniew Gołąbek, druh Andrzej Szczych oraz Artur Standowicz – Wicewojewoda Mazowiecki.

Nowy pojazd posiada napęd 4×4, silnik o mocy 290 km, zbiornik wody o pojemności 3500 litrów i zbiornik pianotwórczy o pojemności 350 litrów. Nowy wóz bojowy kosztował 650 tys. złotych. Warto pamiętać, że środki na jego zakup zostały zabezpieczone w kwocie 200 tys. złotych jeszcze w projekcie budżetu gminy Jastrzębia przygotowanym przez wójta Zdzisława Karasia i przyjętym przez 14 radnych obecnej kadencji. Pozostałe środki finansowe pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (150 tys. zł), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie  (150 tys. zł) oraz  Państwowej Straży Pożarnej  (150 tys. zł).

Podczas apelu nastąpiło również poświęcenie figury patrona strażaków – św. Floriana, ustawionej na niedawno odnowionej frontowej ścianie jastrzębskiej strażnicy OSP.

Wyrażając wdzięczność za działania na rzecz rozwoju oraz modernizacji jednostki OSP w Jastrzębi jej prezes Grzegorz Rudecki wraz z druhem Andrzejem Kapustą uhonorowali pamiątkowymi statuetkami panią Wójt Gminy Jastrzębia – Elżbietę Zasadę, druhnę Teodozję Borowską oraz druhów Zbigniewa Gołąbka, Andrzeja Szczycha i komendanta Pawła Frysztaka.

Na zakończenie przed druhami i zgromadzonymi gośćmi wystąpiła grupa jastrzębskich seniorów, prezentując okolicznościowy występ wokalny. Oprawę muzyczną całej uroczystości zapewniła strażacka orkiestra dęta z Jedlińska.