Jesteś tutaj: Strona główna :: Jak wygląda budżet gminy Jastrzębia na rok 2018

Aktualności

Jak wygląda budżet gminy Jastrzębia na rok 2018

15 grudnia Rada Gminy Jastrzębia przyjęła budżet na rok 2018. Choć projekt budżetu jest w serwisie internetowym gminy, to dotarcie do niego może sprawić kłopot. Strona gminy jest po liftingu i dużo w niej marketingu, jest też niestety mnóstwo nieaktualnych treści, a o niektórych ważnych wydarzeniach ani słowa, np. o jubileuszu szkoły w Jastrzębi, o którym pisały radomskie media. Publikacja informacji o budżecie to również spełnienie prośby sołtysów, którzy nie otrzymują projektów uchwał. Zapraszam więc do przeczytania informacji o budżecie na 2018 rok. Więcej o bardzo ciekawej grudniowej sesji już wkrótce.
.
Wojciech Ćwierz

Kilka słów o budżecie gminy Jastrzębia na rok 2018

Po raz pierwszy w tej kadencji budżet naszej gminy będzie wsparty poważnymi dotacjami. Minione trzy lata to okres, w którym gmina nie skorzystała z głównych dostępnych źródeł finansowania gminnych inwestycji. Nie pozyskano żadnych unijnych środków na budowę kanalizacji i żadnych unijnych środków na budowę dróg, takie są fakty – nawet jeśli ktoś będzie zaklinał rzeczywistość i uparcie twierdził, że jest inaczej.

Rok 2018 zapowiada się lepiej. Jest już m.in. zapewniona dotacja na budowę drogi w Lesiowie z budżetu wojewody, są środki z Ministerstwa Sportu, będzie też unijny projekt polegający na montażu urządzeń fotowoltaicznych.

Stwierdzić należy także, że lepiej wyglądała współpraca pomiędzy organami gminy przy przygotowaniu i uchwaleniu budżetu. Nie było takich napięć jak w latach ubiegłych, gdy projekt budżetu przedstawiony przez Panią Wójt nie był konsultowany z większością radnych.

W mojej ocenie jako przewodniczącego komisji finansów budżet zawiera absolutne minimum inwestycji, które powinny być wykonane w 2018 roku. Wiele zadań, na które od lat oczekują mieszkańcy nie zostało ujętych w uchwale budżetowej i w trakcie roku należy podjąć starania, aby wygospodarować środki na ich realizację, a kolejka obiecanych inwestycji jest bardzo duża.

Wykaz inwestycji – budżet Gminy Jastrzębia na rok 2018:

DROGI

– Przebudowa drogi w Lesiowie – 1.400.000 zł (środki własne).  Na to zadanie będzie dofinansowanie z budżetu wojewody mazowieckiego w wysokości 50% całości kosztów.

– Przebudowa drogi w Woli Goryńskiej – 200.000 zł. To zadanie będzie zgłoszone do dotacji z budżetu województwa mazowieckiego.

– Przebudowa drogi w Wolskiej Dąbrowie – 150.000 zł.

– Przebudowa drogi w Bartodziejach – 55.000 zł. (odcinek w Zagajniku).

– Wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze w Jastrzębi (odcinek do lasu) – 200.000 zł.

WODOCIĄGI

– Budowa wodociągu w Wojciechowie – 10.000 zł.

– Zakup pompy do stacji uzdatniania wody w Woli Goryńskiej – 20.000 zł.

ODNAWIALNE ŹRÓDEŁ ENERGII

– Projekt montażu urządzeń OZE u indywidualnych użytkowników i na obiektach użyteczności publicznej – 4.863.406 zł. Projekt współfinansowany ze środków UE.

OŚWIATA

– Rozbudowa szkoły w Lesiowie – 537.000 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI

– Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Jastrzębi – 550.001 zł. Projekt współfinansowany ze środków UE.

OBIEKTY SPORTOWE

Budowa boiska w Jastrzębi oraz siłowni terenowych w Owadowie, Mąkosach Starych i Goryń – 742.000 zł. To zadanie będzie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu.

– Budowa siłowni terenowych w Woli Owadowskiej, Woli Goryńskiej, Dąbrowie Kozłowskiej i Bartodziejach – 100.000 zł.