Jesteś tutaj: Strona główna :: Integracyjne spotkanie opłatkowe

Aktualności

Integracyjne spotkanie opłatkowe

W niedzielę 16 grudnia w świetlicy wiejskiej w Bartodziejach odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne. W tym roku grono gości poszerzyło się o grupę najstarszych mieszkańców Bartodziej i Olszowy. Wyjątkowy nastrój spotkania sprzyjał integracji wszystkich pokoleń. Wspólnie z seniorami, druhami z OSP Bartodzieje i przedstawicielkami rady rodziców, na zaproszenie zarządu bartodziejskiego stowarzyszenia w spotkaniu uczestniczyli: ks. Czesław Sobolewski proboszcz parafii w Lisowie, wójt Gminy Jastrzębia Wojciech Ćwierz, sołtys wsi Bartodzieje Bożena Kalbarczyk, radny gminy Jastrzębia Cezary Pietruszewski wraz z małżonką, sołtys wsi Wola Goryńska Anna Karulewska-Popiel, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bartodziejach Sławomir Kapusta, Prezes OSP w Jastrzębi Zbigniew Marciniak oraz Komendant OSP w Jastrzębi Jerzy Mróz. W niepowtarzalną świąteczną atmosferę wszystkich zebranych wprowadził zespół „Bartodziejaki”. Były życzenia, wspólne łamanie się opłatkiem i wiele miłych słów. Spotkanie było okazją do podsumowania tegorocznej działalności stowarzyszenia i złożenia podziękowań dla wielu ludzi dobrej woli, którzy wspierają jego działalność. Zarząd Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje w składzie: prezes Dorota August, skarbnik Marian Kuliński i sekretarz Elżbieta Berny uhonorował panią sołtys Bożenę Kalbarczyk, przedstawicielki rady rodziców Karolinę Wrońską i Barbarę Sadowską, panią sołtys Annę Karulewską-Popiel i pana Zbigniewa Rychla, a specjalne podziękowania od pani prezes otrzymała pani Elżbieta Berny.