Jesteś tutaj: Strona główna :: Gminne inwestycje

Aktualności

Gminne inwestycje

Od wielu tygodni trwają prace na placu przy kościele w Jastrzębi, niedawno rozpoczęła się budowa placów zabaw przy szkołach, a postępowania przetargowe na wykonanie drogi w Jastrzębi „do lasu” i kanalizację w Lesiowie są w toku. Firmę, która zbuduje drogę poznamy po weryfikacji  ofert złożonych 29 kwietnia. Rozstrzygnięcie przetargu na wyczekiwaną od lat kanalizację nastąpi za kilka tygodni.

Droga w Jastrzębi do lasu to inwestycja, która miała być wykonana w roku ubiegłym. Kontrowersje jakie budził brak wkładu mieszkańców w przygotowanie dokumentacji projektowej, przedłużające się prace nad zdobyciem wszelkich pozwoleń przez Urząd Gminy w Jastrzębi oraz nieinformowanie przez wójta o rzeczywistym kosztorysie tej inwestycji spowodowało, że we wrześniu 2013 roku rada gminy w Jastrzębi zdecydowała o przesunięciu jej realizacji na roku bieżący. Po decyzji radnych podyktowanej troską o racjonalne gospodarowanie wspólnym budżetem, rozpoczęła się nagonka na „przeciwników” budowy drogi, a głównymi argumentami konieczności natychmiastowego wykonania drogi był jej zły stan i konieczność pilnego wykonania odwodnienia. Dlatego ze zdumieniem obserwowałem, że po uchwaleniu budżetu na rok 2014, aż do kwietnia przetarg nie został ogłoszony, a przecież już od początku marca można było zacząć budowę, która w tej chwili byłaby już na ukończeniu. To jeszcze jeden dowód na manipulację jaka towarzyszyła ubiegłorocznej rozgrywce zwolenników wójta wobec radnych, którzy zdecydowali o odłożeniu budowy na rok obecny. Dodać należy jeszcze, że mimo ogromnego oporu mieszkańców drogi „do lasu” wobec zbierania pieniędzy na przynajmniej częściowe sfinansowanie dokumentacji projektowej, coś jednak drgnęło i udało się zebrać przynajmniej kilka tysięcy, które trafią do budżetu gminy. To potwierdzenie, że wrześniowa decyzja rady była słuszna i wymusiła zastosowanie takich samych reguł dla wszystkich mieszkańców gminy, bez względu na to czy są ze „stolicy” czy z jej obrzeży.

Kanalizacja w Lesiowie to kolejna inwestycja, która już dawno miała zostać wykonana, zgodnie z decyzją rady była ujęta w budżecie na rok 2013, ale nie została zrealizowana. Wszystko wskazuje na to, że w rok wyborczym zadanie dojdzie wreszcie do skutku. Przetarg ogłoszony został 18 kwietnia. Otwarcie ofert nastąpi 6 maja. Termin zakończenia inwestycji wyznaczony został na 30 listopada br.

Wojciech Ćwierz