Jesteś tutaj: Strona główna :: Co słychać w samorządzie

Aktualności

Co słychać w samorządzie

Jak wyglądać będzie gminna oświata po wdrożeniu reformy, trudności lokalowe gabinetu stomatologicznego i tegoroczne inwestycje powiatu radomskiego w gminie Jastrzębia – to najważniejsze tematy sesji Rady Gminy Jastrzębia, która odbyła się w dniu 9 lutego 2017 roku.
.
Wojciech Ćwierz

Przed rozpoczęciem posiedzenia głos zabrał dr Przemysław Duchnik – stomatolog prowadzący gabinet w budynku komunalnym w Jastrzębi, informując radnych o bardzo trudnych warunkach lokalowych jakimi dysponuje i zwrócił się z prośbą o wykonanie przez gminę remontu. Jak podkreślił – brak remontu może oznaczać, że działalność gabinetu nie będzie mogła być prowadzona, ponieważ nie będą zachowane unijne przepisy w zakresie wymogów jakie musi spełniać taka placówka. Jednocześnie dr Duchnik zadeklarował swój udział w finansowaniu koniecznego remontu. Uczestnicy sesji zgodnie stwierdził, że tym problemem zajmie się odpowiednia komisja rady w celu określenia zakresu robót, a ewentualne finansowanie zadania zależeć będzie od możliwości finansowych budżetu gminy.

Jednym z tematów sesji było wdrażanie reformy oświaty. W gminie Jastrzębia wszystkie sześcioletnie szkoły podstawowe w nowym systemie będą placówkami ośmioklasowymi. Część budynku likwidowanego gimnazjum będzie przeznaczona na nowo tworzone oddziały szkoły podstawowej, a pozostałe sale będą mogły służyć mieszkańcom np. jako świetlica. Jak poinformowała p. wójt Elżbieta Zasada obecnie nie wiadomo, czy wszyscy nauczyciele znajdą zatrudnienie w nowej strukturze gminnych szkół. Będzie to zależało od zapotrzebowania wynikającego z arkuszy organizacyjnych szkół.

Zabierając głos w dyskusji na temat oświaty przypomniałem jak ogromne trudności finansowe miała gmina Jastrzębia kilkanaście lat temu, gdy samorządy zostały zmuszone do tworzenia gimnazjów. Najpierw gimnazjum umieszczono w Owadowie, gdzie miała być szkoła podstawowa, a później gdy zbudowany został budynek dla gimnazjum w Jastrzębi pojawiły się plany sprzedaży budynku w Owadowie i dopiero dzięki wielkiemu społecznemu protestowi mieszkańców w Owadowie powstała niepubliczna podstawówka. Dziś gminy ponoszą konsekwencje nowej reformy. Znów budżet samorządu będzie musiał ponieść ciężar finansowy dostosowania szkół do przyjęcia dodatkowych roczników. A o tym jaki będzie los nauczycieli, dla których może zabraknąć miejsca w nowej strukturze szkół, tego nie wie nikt.

Na sesję powrócił również gorący temat rejonizacji szkół. Już wkrótce prowadzone będą zapisy uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018. Dyskutowano m.in. o braku możliwości zatrzymania uczniów w ustalonym obwodzie szkolnym, co skutkuje dysproporcją uczniów w poszczególnych szkołach i ma istotny wpływ na koszty utrzymania oświaty. Jednocześnie w wypowiedziach większości radnych wybrzmiało stanowisko wypracowane w ubiegłym roku, zgodnie z którym Rada Gminy będzie konsekwentnie przeciwna próbom szukania oszczędności kosztem uczniów.

Rada Gminy przyjęła program Zapobiegania Przestępczości oraz Utrzymania Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Gminie Jastrzębia na lata 2017 – 2020. Głównym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Jastrzębia, a jego przyjęcie ułatwi pozyskanie środków zewnętrznych na konkretne zadania, takie jak np. monitoring wizyjny czy eliminacja zjawisk przemocy wśród młodzieży.

Radni podjęli uchwałę o wsparciu finansowym przebudowy drogi powiatowej Radom – Brzóza. Zasady realizacji tej inwestycji przedstawił obecny na sesji radny powiatu radomskiego Marian Wikło. W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną dwa odcinki o łącznej długości ponad 5 km, tj. odcinek w okolicach Lesiowa oraz odcinek od Mąkos Nowych w kierunku Lewaszówki. Na realizację tej inwestycji powiat pozyskał dotację z budżetu wojewody mazowieckiego w wysokości połowy jej całkowitych kosztów szacownych na około 5,5 mln złotych. Dotacja z budżetu Gminy Jastrzębia uchwalona przez radnych wynosi 1 mln 100 tys. złotych.

Na sesji przedstawione zostały plany przygotowania projektu budowy boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni obok szkoły w Jastrzębi. Wniosek o dofinansowanie tego zadania zostanie złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Rada uchwaliła aktualizację Planu Rozwoju Miejscowości Jastrzębia. Dokument określa przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2017 – 2024 na terenie sołectwa Jastrzębia, m.in. remont i rozbudowę obiektów komunalnych oraz inwestycje z zakresu rozwoju infrastruktury drogowej.

Pani Wójt Elzbieta Zasada w sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej poinformowała o spotkaniach, w których uczestniczyła. Były to m.in. narady z dyrektorami szkół i dyrektorką biblioteki, spotkania z mieszkańcami, strażakami, radnymi, spotkanie z wojewodą, konsultacje w Ministerstwie Sportu i Turystyki, a także spotkania w ramach stowarzyszenia Radomski Obszar Funkcjonalny w Radomiu.