Jesteś tutaj: Strona główna :: Bartodziejaki na scenie w Wierzbicy

Aktualności

Bartodziejaki na scenie w Wierzbicy

Po wielu latach przerwy zespół ludowy Bartodziejaki ponownie został wytypowany przez wójta Gminy Jastrzębia do udziału w Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Mieszkańców Powiatu Radomskiego. Impreza, której głównym organizatorem jest powiat radomski, odbyła się na placu przez Gminnym Centrum Kultury w Wierzbicy. Uczestników przeglądu powitali: starosta radomski Waldemar Trelka, wójt gminy Wierzbica Zdzisław Dulias i radny powiatu radomskiego Zdzisław Mroczkowski, a nad całością imprezy czuwał dyrektor GCK w Wierzbicy Sławomir Kucharczyk. Zespół ludowy Bartodziejaki kierowany przez Mariana Kulińskiego wystąpił w składzie: Elżbieta Berny, Maria Szczygieł, Henryka Świdzikowska, Krystyna Pawlikowska, Ewa Sąpór, Zofia Maj, Elżbieta Świniarska, Anna Kulińska, Helena Krawczyk i Wiesław Wójtowicz. Akompaniowała niezawodna Krystyna Nowicka.

[Nie odnaleziono galerii]