Jesteś tutaj: Strona główna :: Arogancja władzy

Aktualności

Arogancja władzy

Wójt Gminy Jastrzębia pani Elżbieta Zasada odwołała panią Dorotę Żurek ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi. Odwołanie nastąpiło wbrew woli zdecydowanej większości rodziców, nauczycieli i mieszkańców naszej gminy. Decyzja pani Wójt świadczy o braku elementarnego szacunku dla naszej społeczności, a przede wszystkim jest ogromnie krzywdząca dla pani Doroty Żurek, wieloletniego dyrektora o wielkim autorytecie i uznaniu społecznym, której jedyną wadą jest brak powiązania z ludźmi, którzy dziś rządzą naszą gminą.
.
Wojciech Ćwierz

Odwołanie pani dyrektor poprzedziła kilkumiesięczna nagonka, której celem było skompromitowanie jej osoby. Przejawem tego działania było m.in. wprowadzanie celowej  dezorganizacji w trakcie tegorocznej rekrutacji do ZSP w Jastrzębi oraz kwestionowanie uprawnień pani dyrektor w zakresie opracowania arkusza organizacyjnego.

Do kuratorium w Radomiu wysłany został donos, sporządzony przez osoby mające doskonałą wiedzę o funkcjonowaniu szkoły, kierujące się dążeniem do odwołania pani dyrektor w celu osiągnięcia osobistych korzyści. Na skutek donosu do szkoły w Jastrzębi ściągnięte zostały kontrole, szukające wszelkich możliwych nieprawidłowości, po to tylko aby zaszkodzić pani dyrektor.

W obronie pani Doroty Żurek stanęły setki ludzi, podpisujących się własnym imieniem i nazwiskiem pod oficjalnym pismem do władz gminy i na portalu społecznościowym Facebook. Z drugiej strony jest anonimowy blog, na którym grupa tchórzliwych ludzi potrafi wyłącznie szkalować panią dyrektor i wszystkich, którzy bronią jej dobrego imienia.

Oburzające jest również stanowisko przewodniczącego Rady Gminy w Jastrzębi, który wbrew prawu nie przedstawił radnym skargi na działalność Wójta Gminy Jastrzębia, która została do niego złożona w dniu 2 maja 2018 roku, jak również przekazana przez wojewodę do rozpatrzenia przez radę gminy, ani nie odczytał pisma w obronie pani dyrektor podpisanego przez kilkaset osób.

Niestety decyzja o odwołaniu dyrektora jest kompetencją wójta, nawet jeśli po stronie pani dyrektor stanęłaby większość radnych, to nie mogliby oni zdecydować o jej pozostaniu na stanowisku, tak jak miało to miejsce w przypadku pani dr Renaty Nowak, a więc innej osoby o wielkim społecznym uznaniu, której także groziło usunięcie ze stanowiska.

Pani Wójt Elzbieta Zasada podjęła zatem w pełni osobistą decyzję, która wkrótce zostanie poddana ocenie wyborców.