Jesteś tutaj: Strona główna :: Słów kilka o sierpniowej sesji Rady Gminy Jastrzębia

Aktualności

Słów kilka o sierpniowej sesji Rady Gminy Jastrzębia

Zmiany w budżecie gminy były głównym punktem sesji, która odbyła się w dniu 10 sierpnia 2017 roku. Zwiększeniu uległy kwoty przeznaczone na realizację kilku inwestycji, do budżetu wprowadzone zostały dotacje oraz środki na regulację stanu prawnego gminnych dróg. Po zakończeniu sesji omówione zostały przygotowania do wrześniowego, dożynkowego turnieju sołectw.

Inwestycje, których realizacja w bieżącym roku wymagała zwiększenia środków finansowych to:

 – budowa boiska w Mąkosach Starych (dodatkowe 23.500 zł)

– budowa oświetlenia drogowego Wojciechów – Kolonia Lesiów (dodatkowe 30.000 zł)

– budowa oświetlenia Wojciechów – Wola Owadowska (dodatkowe 43.000 zł)

Na dwa odcinki dróg zabezpieczone zostały środki w celu opracowania dokumentacji projektowej.

– 300-metrowy odcinek w Wolskiej Dąbrowie (od miejsca, w którym kończy się obecnie nawierzchnia asfaltowa w kierunku gminy Jedlińsk)

– 100-metrowy odcinek drogi w Bartodziejach (brakujący łącznik na terenie „Zagajnika”)

Po raz pierwszy w historii gminy Jastrzębia, znaczne fundusze skierowane zostały na regulację stanu prawnego gminnych dróg. Kwota 60.000 zł, wydana będzie m.in. prace geodezyjne oraz opłaty sądowe od wniosków o zasiedzenie. To bardzo potrzebna, choć z pewnością bardzo spóźniona decyzja, a procedurę komunalizacji należało podjąć już kilka lat temu. Większość dróg na terenie gminy Jastrzębia, które mogłyby zostać ujęte w planach inwestycyjnych nie ma uregulowanego stanu prawnego lub ich parametry nie pozwalają na wykonanie dokumentacji projektowej. Jako radny zarówno w poprzedniej jak i obecnej kadencji zwracałem uwagę na ten problem, wskazując na brak możliwości pozyskania dotacji zewnętrznych na modernizację dróg, które nie spełniają odpowiednich wymogów. Z informacji pozyskanych na sesji wynika, że pani Wójt złożyła pierwsze wnioski do wojewody w celu komunalizacji kilku odcinków i będą pierwsze wnioski do sądu o zasiedzenie. Trzeba pamiętać, że często sprawy sądowe ze względu na dużą ilość stron przeciągają się w czasie. Taką procedurę pomyślnie przeszli mieszkańcy wsi Bartodzieje, zabiegając o zasiedzenie drogi gminnej (od centrum wsi w kierunku lasu). Sprawa trwała dwa lata i zakończyła się pozytywnie już kilka miesięcy temu, co pozwala Gminie na przejęcie tej drogi poprzez decyzję wojewody.

Po dwóch bardzo chudych latach w zakresie pozyskiwania przez Gminę Jastrzębia dotacji do zadań inwestycyjnych w ostatnim okresie dotarły pozytywne informacje. Ministerstwo Sportu przyznało 370 tys. zł. dotacji na budowę boiska w Jastrzębi i siłownie terenowe w trzech miejscowościach. W 2017 roku do Jastrzębi trafi pierwsza w tej kadencji dotacja na budowę gminnych dróg. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał 150 tys. zł na drugi etap budowy odcinka: „Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska”. Trzeba cieszyć się z każdej dotacji, choć to już trzeci rok obecnej kadencji i nie udało się pozyskać dotacji na gospodarkę wodno-ściekową, ani poważnych dotacji na budowę dróg, co bardzo skutecznie czynił poprzedni Wójt, zdobywając wielomilionowe środki unijne i dotacje krajowe, m.in. w ramach schetynówek.

Podczas sesji radni zostali zapoznani z bieżącym stanem realizacji inwestycji i remontów. Większość zadań zaplanowanych w budżecie gminy będzie realizowana. Wyjątkiem jest przebudowa drogi gminnej w Lesiowie, której wykonanie ze względu na brak pozyskania dotacji nie nastąpi w roku bieżącym.

Jednym z tematów poruszonych na sesji były zasady wypłaty przez gminę Jastrzębia stypendium szkolnego. W ostatnich tygodniach z radnymi kontaktowali się rodzice uczniów, krytykujący zasady wypłaty stypendium, które nie uwzględniają zakupów dokonywanych w okresie wakacji. Sprawę podczas sesji poruszyła radna Teodozja Borowska – przewodnicząca Komisji Oświaty. Z jej inicjatywy opracowany zostanie projekt uchwały uwzględniający wydatki za miesiące lipiec i sierpień, jednak nowe zasady będą obowiązywać dopiero od przyszłego roku.

Po sesji odbyło się spotkanie z udziałem sołtysów, poświęcone organizacji turnieju sołectw, planowanego na 10 września. Podczas imprezy połączonej z obrzędami dożynkowymi zaprezentują się poszczególne sołectwa. Mieszkańcy każdej miejscowości będą mogli przygotować własne stoisko, a produkty niezbędne do przygotowania tradycyjnego poczęstunku zostaną zakupione ze środków gminy.

Wojciech Ćwierz