Jesteś tutaj: Strona główna :: Radny :: Zebranie 22/01/2012

Radny

Zebranie 22/01/2012

Zebranie sołeckie – sprawozdanie

W dniu 22 stycznia 2012 r. w szkole w Bartodziejach odbyło się zebranie sołeckie. Głównym tematem spotkania było omówienie zadań wykonanych w naszej miejscowości w roku 2011 oraz planów na rok bieżący.

W 2011 r. mimo braku dużych przedsięwzięć, które byłyby ujęte w wydatkach budżetu gminy, udało się załatwić kilka ważnych spraw, na których zależało mieszkańcom, m.in. powstało oświetlenie uliczne na Kolonii wsi Bartodzieje, zamontowano przystanek przy pętli autobusu linii L i usunięto zadrzewienia na niebezpiecznym zakręcie przy drodze powiatowej. W ubiegłym roku wykonane zostały również prace porządkowe na placu szkolnym. Rozebrany został stary budynek gospodarczy, który uniemożliwiał zagospodarowanie terenu. Na potrzeby magazynu szkolnego pozyskany został garaż blaszany, a budynek szkoły został gruntownie odnowiony. Należy podkreślić, że zdecydowana większość spraw, które udało się załatwić w ubiegłym roku, to efekt współpracy mieszkańców i ich przedstawicieli w samorządzie wiejskim i gminnym oraz dyrekcji szkoły.

Najbardziej gorącym tematem poruszonym na zebraniu były inwestycje drogowe. W ubiegłym roku powstały dwa społeczne komitety i podjęte zostały działania w celu równoczesnego opracowania dokumentacji geodezyjnej i projektowej dla dwóch odcinków łączących się z główną szosą powiatową, tj. drogi w kierunku Radomki oraz drogi w kierunku lasu. Dokumentacja drogi w kierunku Radomki została w całości wykonana już w październiku i znalazła się w projekcie budżetu Gminy Jastrzębia na rok 2011, który w grudniu został uchwalony przez Radę.

Wykonanie dokumentacji projektowej drugiej z planowanych dróg, biegnącej od drogi powiatowej w kierunku lasu, napotkało na barierę, która do tej pory nie została rozwiązana. Problemem jest brak odpowiedniej szerokości pasa drogowego przy wlocie do drogi powiatowej. Mimo, że „zajeżdżony” jest pas o wystarczającej szerokości, to w dokumentach geodezyjnych jego część nie jest własnością gminy. Takie przypadki są bardzo częste, a ich rozwiązaniem jest zazwyczaj nieodpłatne przekazanie przez właścicieli części działki na rzecz gminy. Sprawa jest oczywista, gdyż są to osoby najbardziej zainteresowane powstaniem drogi. Taka procedura miała miejsce przy projektowaniu drogi we wsi Olszowa, gdzie kilkunastu mieszkańców zrzekło się po kilkaset metrów gruntu, aby możliwe było wykonanie dokumentacji. Niestety w przypadku drogi w Bartodziejach wielokrotne rozmowy z współwłaścicielkami działki nie przyniosły żadnego rezultatu. Być może po niedzielnym spotkaniu, w którym wzięła udział jedna ze stron, sprawa rozwiązania tej kwestii ulegnie przyspieszeniu. W zebraniu wziął udział projektant obydwu odcinków dróg, który udzielał wyczerpujących odpowiedzi na pytania mieszkańców, m.in dotyczących „spornej” działki.

Inwestycje mają kluczowe znacznie dla rozwoju naszej miejscowości, gdyż mają bezpośredni wpływ na życie mieszkańców. Równie ważne są działania w sferze społecznej, integrujące społeczność i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje. Dotacje, które udało się pozyskać w ubiegłym roku z unijnego programu Kapitał Ludzki, umożliwiły realizację zajęć i warsztatów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych. Trwałym efektem jednego z projektów jest powstanie zespołu tanecznego „Bartodziejaki”, który z powodzeniem promuje naszą wieś i stał się już wizytówką gminy. Dzięki umowie zawartej przez nasze stowarzyszenie z Bankiem Żywności w Radomiu dla ponad stu mieszkańców wsi Bartodzieje i Olszowa udało się pozyskać 6 ton darów. Ważnym wydarzeniem 2011 roku był festyn rodzinny przy szkole w Bartodziejach, który zgromadził kilkaset uczestników, a w jego organizację zaangażowali się rodzice, uczniowie oraz seniorzy, działający w Klubie Seniora. Działania Stowarzyszenia będą kontynuowane w roku bieżącym, a rekrutacja do kolejnego projektu szkoleniowego jest planowana na marzec.

Wracając do inwestycji zaplanowanych na rok 2012, będą prowadzone dalsze prace remontowe w budynku szkoły w Bartodziejach. Dzięki środkom, które udało się już pozyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w szkole zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne. Powstanie m.in. podjazd dla niepełnosprawnych, a część stolarki drzwiowej wewnątrz budynku zostanie wymieniona.

Wojciech Ćwierz