Jesteś tutaj: Strona główna :: Radny :: Sesja nr XXIV (28.12.2012)

Radny

Sesja nr XXIV (28.12.2012)

XXIV Sesja Rady Gminy w Jastrzębi

Na sesji w dniu 28 grudnia radni przyjęli budżet gminy Jastrzębia na rok 2013 i kolejne uchwały związane z reformą śmieciową. Obszerna dyskusja na poprzedniej sesji sprawiła, że radni bez większych uwag uchwalili budżet, uwzględniając zgłoszone tydzień temu poprawki. Ostatecznie z projektu budżetu na rok 2013 nie zostało wykreślone żadne zadanie, a jedynie zmniejszono kwoty przeznaczone na niektóre inwestycje.

Pewne emocje wywołał radny Tadeusz Kuśmierski, który zapytał czy w roku 2013 powstanie kanalizacja w Lesiowie. W odpowiedzi wójt gminy Zdzisław Karaś stwierdził, że to zadanie jest realne i są szanse na jego dofinansowanie z pożyczki WFOŚ, ale gmina nie zacznie inwestycji jeżeli wszyscy mieszkańcy nie wpłacą zadeklarowanego wkładu własnego w kwocie 2,5 tys. zł. Ta informacja bardzo wzburzyła sołtysa z Lesiowa. W jego opinii taka zasada nie jest praktykowana w innych gminach i nie była stosowana we wsi Jastrzębia przy budowie kanalizacji w 2011 roku.

W planie zadań inwestycyjnych na rok 2013 zapisane zostały:

1.       Budowa pompowni wody w Jastrzębi – 1.641 tys.

2.       Dokumentacja drogi Wolska Dąbrowa – Wola Goryńska – 20 tys.

3.       Przebudowa drogi w Jastrzębi do lasu – 359 tys.

4.       Termomodernizacja szkoły w Mąkosach Starych – 120 tys.

5.       Likwidacja barier architektonicznych w szkole w Kozłowie – 44, 5 tys.

6.       Likwidacja barier architektonicznych w szkole w Mąkosach Starych – 48 tys.

7.       Budowa kanalizacji w Lesiowie – 800 tys.

8.       Budowa kanalizacji w Jastrzębi – 400 tys.

9.       Urządzenie placu w centrum Jastrzębi – 150 tys.

10.  Budowa placów zabaw przy szkołach w Bartodziejach, Kozłowie, Lesiowie, Mąkosach Starych i Owadowie – 122 tys.

Oceniając przyszłoroczny budżet wójt Z. Karaś stwierdził, że jego wykonanie będzie uzależnione od sytuacji gospodarczej kraju, ponieważ sytuacja finansów na szczeblu centralnym przekłada się na ilość dotacji i subwencji przekazywanych gminom. W przypadku cięć tych środków będzie trzeba również ograniczyć poziom gminnych inwestycji. A są wydatki sztywne, których nie da się ograniczyć, jak choćby wynagrodzenia nauczycieli czy wydatki na energię. Radni uzyskali również informację o dotacjach na jakie może liczyć gmina Jastrzębia z unijnego programu PROW w ramach działania „Odnowa wsi”. W 2013 roku będzie z niego sfinansowane m.in. budowa placów zabaw i urządzony plac przy kościele w Jastrzębi.

Moją ocenę budżetu na rok 2013 zawarłem w relacji z poprzedniej sesji. Z pewnością plany inwestycyjne gminy są odważne i wychodzą naprzeciw najpilniejszym potrzebom mieszkańców. Kontrowersje może budzić – o czym już pisałem – kolejna inwestycja kanalizacyjna w centrum Jastrzębi oraz brak inwestycji sportowych i „internetowych”, mimo środków, które gmina może na nie pozyskać.

W drugiej części obrad rada uchwaliła dwie kolejne uchwały, dotyczące nowego systemu odbioru śmieci, który zacznie obowiązywać od lipca 2013 roku. Pierwsza z nich to regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który został dostosowany do wymogów nowej, powszechnie krytykowanej ustawy śmieciowej. W mojej ocenie wprowadzenie w życie tej ustawy spowoduje, że nowy system odbioru śmieci będzie dużo droższy i nie przyniesie zakładanych efektów „ekologicznych”.  

Obecnie obowiązujący system być może nie jest doskonały, ale lata doświadczeń i współpracy ze sprawdzonymi firmami wywozowymi sprawiły, że większość mieszkańców gminy jest z niego zadowolona. Śmiecie są segregowane, a kwoty pobierane przez odbiorców nie są wygórowane. Jedyne co moim zdaniem należało poprawić to walkę z nielegalnymi wysypiskami poprzez wprowadzenie skutecznego systemu kar dla osób wyrzucających śmiecie oraz bezwzględne egzekwowanie zawierania umów z odbiorcami odpadów przez wszystkich mieszkańców.

Nowy system gospodarki śmieciowej wprowadzony przez obecny sejm spowoduje znaczny wzrost kosztów. Będą to m.in. wydatki administracyjne związane z poborem podatku śmieciowego oraz koszty związane z koniecznością urządzenia i utrzymania w każdej gminie punktu selektywnej zbiórki odpadów, do którego mieszkańcy będą mogli dostarczać śmiecie. Będzie to alternatywna forma pozbywania się odpadów obok systemu odbioru sprzed posesji, który będzie nadal funkcjonować.

Jednym z absurdalnych pomysłów zwiększających koszty nowego systemu jest np. konieczność znakowania każdego worka kodem kreskowym, który będzie umożliwiać identyfikację właściciela. Jak się można domyślać chodzi o ograniczenie ilości śmieci produkowanych przez mieszkańców. Jest to z pewnością intencja ustawodawcy, gdyż gminy zobowiązane zostały do ustalenia maksymalnej ilości odpadów, które w ramach ustalonej opłaty będą odbierane od mieszkańców. W naszej gminie będzie to 30 kg od osoby miesięcznie. W praktyce może to oznaczać, że gdy w danym gospodarstwie powstanie więcej śmieci, to w celu uniknięcia ponoszenia dodatkowych opłat, właściciel nie odda ich firmie wywozowej lecz wywiezie do lasu, tak jak czyni to od wielu lat i w ten sposób szczytny cel twórców nowej ustawy legnie w gruzach albo raczej w śmieciach. Równie dobrze można sobie wyobrazić, że zaradni i zgodni mieszkańcy będą dzielić się śmieciami i mieścić w normie wyznaczonej przez gminę. To będzie kolejny sukces rewolucji śmieciowej.

Przyjęty na sesji regulamin utrzymania czystości i porządku po jego akceptacji przez wojewodę zostanie podany do publicznej wiadomości i przekazany do każdego sołectwa.

W sprawach różnych ponownie zwróciłem się z pytaniem kiedy będzie działać oświetlenie uliczne. W ostatnich dniach w Bartodziejach lampy przestały świecić na kilkusetmetrowym odcinku od szkoły w kierunku stacji PKP, a inne usterki migających lamp nie są naprawiane od wielu tygodni. W odpowiedzi p. wójt poinformował, że w styczniu będzie ogłoszony przetarg na obsługę oświetlenia ulicznego, ponieważ obecni wykonawcy napraw nie wywiązują się ze swoich obowiązków, więc jak można się domyślać, nie ma żadnej pewności czy „awaria” w Bartodziejach będzie w najbliższym czasie naprawiona.  

Na zakończenie sesji ponownie wróciła sprawa poszukiwania oszczędności w gminnej oświacie. Po krótkiej dyskusji pojawił się pomysł zwołania na początku stycznia komisji oświaty z udziałem dyrektorów szkół w celu omówienia tego tematu.

Wojciech Ćwierz
Radny Gminy Jastrzębia
tel. 500-235-548