Jesteś tutaj: Strona główna :: Radny :: Sesja nr XVIII (03.09.2012)

Radny

Sesja nr XVIII (03.09.2012)

Relacja z XVIII Sesji Rady Gminy w Jastrzębi

Sesja Rady Gminy w Jastrzębi, która odbyła się w dniu 3 września zdominowana została dyskusją o budowie drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje. Inne tematy poruszone na posiedzeniu to m. in. nowy powakacyjny rozkład linii L i przygotowania do gminnych dożynek.

O dyskusji na temat drogi na Bartodziejskie Borki obszernie informowałem przed kilkoma dniami. Rada zawiesiła decyzję o realizacji tej inwestycji do czasu ponownego rozstrzygnięcia przetargu z nadzieją, że tym razem wykonawcy zaproponują niższą cenę. Należy pamiętać, że to praktycznie jedyna duża inwestycja gminy Jastrzębia, która ma szansę na realizację w bieżącym roku. Ponadto w jej przygotowaniu duży udział mieli mieszkańcy, którzy zorganizowali się w społeczny komitet, więc ewentualne fiasko inwestycji znacznie ograniczy zaufanie jakim darzą włodarzy gminy. A dodatkowo jej niewykonanie oznacza utratę przez gminę dotacji przyznanej przez samorząd województwa.

Poza wstrzymaniem kwoty na budowę drogi w Bartodziejach radni wyrazili zgodę na inne zmiany budżetowe. W aktualnym planie wydatków inwestycyjnych znajdują się m.in. takie zadania jak: zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Jastrzębi za 90 tys. zł. czy budowa placu zabaw przy szkole w Woli Goryńskiej za 45 tys. zł. Z zadań drogowych w budżecie zapewnione są środki na dokumentacje 2 odcinków: w Woli Owadowskiej i w Jastrzębi (do lasu).

Jedyna uchwała poza zmianami w budżecie podjęta przez radę dotyczyła wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie od 6 mieszkańców wsi Olszowa działek na poszerzenie drogi gminnej. Przejęcie tych działek związane jest z trwającymi obecnie pracami projektowymi na odcinku od Bartodziej przez Bródek (Olszowa) aż do Woli Goryńskiej. To kolejna inicjatywa mieszkańców, których jako radny reprezentuję w radzie gminy. Ich działania koordynuje komitet, który od wielu miesięcy współpracuje z władzami gminy, mając obietnicę realizacji tak poważnego zadania. W kontekście ostatnich wydarzeń i „zaskoczenia” radnych skalą dużo mniejszej inwestycji na Bartodziejskich Borkach można mieć obawy co do akceptacji tej wielokilometrowej drogi.

W sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej Wójt Gminy Jastrzębia – Zdzisław Karaś poinformował radę o pogarszającej się sytuacji budżetu gminy, który systematycznie obciążany jest nowymi wydatkami, zwłaszcza na utrzymanie gminnej oświaty. Z tego względu zaapelował do radnych o przemyślane decyzje w decydowaniu o przeznaczeniu środków, którymi dysponuje gmina. Wójt poinformował również o dotacjach otrzymanych ostatnio przez gminę. Są to niewielkie środki, które w części miałyby pokryć remont szkoły w Mąkosach Starych, zakup samochodu strażackiego dla OSP w Jastrzębi oraz budowę drogi w Bartodziejach. Kolejna ważna informacja dotyczy powakacyjnego kursu linii L, który dalej obsługiwać ma przedsiębiorstwo PKS. Kursy mają być lepiej dopasowane do potrzeb mieszkańców, ale muszą być opłacalne. Uwagi dotyczące zmian w aktualnym rozkładzie można zgłaszać do urzędu gminy lub w siedzibie PKS. Ponadto raz w miesiącu w urzędzie gminy prowadzona będzie sprzedaż biletów miesięcznych.

Tematy poruszane przez sołtysów i mieszkańców gminy obecnych na sesji to m.in. problem bezdomności psów i brak przystanków autobusowych. Niestety, te problemy w najbliższym czasie nie zostaną rozwiązane przez gminę z przyczyn finansowych.   

Na zakończenie obrad Pani Sekretarz Gminy Jastrzębia – Renata Leśniewska przedstawiła program dożynek gminnych, które odbędą się w dniu 16 września. Tradycyjnie podczas tej imprezy odbędzie się uroczysta msza święta, a po niej obrzędy dożynkowe z występami zespołów ludowych i zabawą taneczną.

Ze swej strony dodam, że w imprezie po raz pierwszy weźmie udział zespół taneczny „Bartodziejaki”, a Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje będzie mieć swoje stoisko. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego namiotu, w którym na wszystkich gości czekają miłe niespodzianki.

Wojciech Ćwierz
Radny Gminy Jastrzębia
tel. 500-235-548