Jesteś tutaj: Strona główna :: Radny :: Sesja nr VII (23.05.2011)

Radny

Sesja nr VII (23.05.2011)

Sesja nr VII (23.05.2011)

Sesja miała wyjątkowy przebieg i była zwołana w celu uchylenia jednej z uchwał podjętej na poprzedniej sesji. Była to uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3 mln zł. w celu wyprzedzającego finansowania trwającej obecnie budowy kanalizacji. Jak wynika z informacji przedstawionej przez skarbnika gminy (wójt gminy nie był obecny na sesji) podjęcie tej uchwały nie było celowe i nie było potrzeby jej podejmowania.  

Ponadto w trakcie sesji sekretarz gminy przekazała informację na temat zgłaszania ławników oraz procedury ich akceptacji przez radę. Kandydaci na łaników mogą być zgłaszani do 30 czerwca, a szczegółowe informacje na temat zasad uch wyboru można uzyskać w urzędzie gminy w Jastrzębi.

Ze spraw zgłaszanych przez radnych najważniejsze dotyczyły złego stanu gminnych dróg, które jak wynika z informacji pani sekretarz będą w okresie wiosennym remontowane. Ponadto niektórzy sołtysi zwracali uwagę na złą współpracę z firmami odbierającymi śmiecie. Chodzi m.in. o podwyżki cen za odbierane odpady, które są wprowadzane bez konsultacji z mieszkańcami.

Wojciech Ćwierz