Jesteś tutaj: Strona główna :: Radny :: Sesja nr I (30.11.2010)

Radny

Sesja nr I (30.11.2010)

W dniu 30 listopada 2010 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Gminy w Jastrzębi. W skład rady wchodzi 15 radnych: Tadeusz Berliński (Wola Owadowska), Walenty Buzor (Mąkosy Nowe), Wojciech Ćwierz (Bartodzieje), Marzena Gruszczyńska (Goryń), Zygmunt Kamiński (Dąbrowa Jastrzębska), Stanisław Kapusta (Mąkosy Stare), Tadeusz Kiepiela (Wola Goryńska) Leszek Kłosowski (Wojciechów), Tadeusz Kuśmierski (Lesiów), Paweł Mazur (Jastrzębia), Elżbieta Płatos (Owadów), Józef Tomalski (Kozłów), Roman Wileński (Kolonia Lesiów), Jan Wolak (Jastrzębia), Paweł Wójcik (Dąbrowa Kozłowska).

Na pierwszej sesji nowo wybrani radni oraz wybrany na kolejną kadencję wójt gminy Zdzisław Karaś złożyli ślubowanie. Dokonany został wybór przewodniczącego rady, dwóch zastępców przewodniczącego rady, przewodniczącego komisji rewizyjnej i członków tej komisji oraz członków pozostałych komisji rady gminy. Podczas sesji przyjęte zostały również uchwały dotyczące wynagrodzenia radnych i wójta gminy.
Na przewodniczącego rady zgłoszono kandydaturę Zygmunta Kamińskiego, który w głosowaniu tajnym uzyskał 15 głosów poparcia. Cała rada poparła również kandydatury radnych zgłoszonych na stanowiska zastępców przewodniczącego. Zostali nimi Roman Wileński i Józef Tomalski. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Paweł Wójcik. Bezpośrednio po zakończeniu sesji odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rolnictwa i Finansów, konieczne ze wzg. na prace związane z uchwaleniem przyszłorocznego budżetu gminy.  
Zgodnie z wolą radnych zostałem wybrany do komisji oświaty oraz komisji kultury fizycznej i sportu. Obydwie komisje zostaną zwołane w terminie późniejszym.
Wojciech Ćwierz