Jesteś tutaj: Strona główna :: Projekty :: Szkolili się w Górach Świętokrzyskich

Projekty

Szkolili się w Górach Świętokrzyskich

W dniach 27 – 29 maja uczestnicy projektu „Agroturystyka – drogą do sukcesu” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Bartodzieje, wzięli udział w wyjeździe szkoleniowym w Góry Świętokrzyskie. Program wycieczki obejmował m.in. warsztaty garncarskie, zielarskie i tkackie w średniowiecznej wiosce tematycznej we wsi Huta Szklana oraz zwiedzanie Łysej Góry i benedyktyńskiego klasztoru z relikwiami Świętego Krzyża. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zwiedzanie średniowiecznej wioski tematycznej w Hucie Szklanej pod Świętym Krzyżem uczestnicy projektu rozpoczęli od spotkania z czarownicą, która objęła pieczę nad całą grupą. Podarowała wszystkim mapę i instrukcję gry osadowej. Zadaniem uczestników gry było pokonywanie kolejnych etapów oraz zdobycie wszystkich siedmiu części magicznego amuletu. Wskazówki zawarte w instrukcji miały doprowadzić do wehikułu, w którym ukryty został skarb. Zadania miały różny charakter. Wymagały logicznego myślenia, spostrzegawczości, orientacji w przestrzeni oraz umiejętności czytania mapy. Kiedy wszystkie części amuletu zostały odnalezione pozostało jedynie złożenie go i odnalezienie skarbu w wehikule.

Kolejnym punktem wycieczki było odwidzenie wszystkich osad: rymarza, kowala, tkaczki, garncarki, wikliniarza, zielarki, pszczelarza, gdzie zostały zaprezentowane umiejętności i wyroby poszczególnych rzemieślników. Uczestnicy szkolenia wzięli udział w 3 warsztatach: garncarskim, tkackim i zielarskim. Pod okiem mistrzów ludowego rzemiosła, po wysłuchaniu instrukcji, wykonywali przedmioty związane z konkretną  profesją. W osadzie tkaczki wykonali plecionki w osadzie garncarki – gliniane naczynka, a w osadzie zielarki poznali tajniki ziołolecznictwa. spotkanie zakończyło się przy wspólnym wypiekaniu podpłomyków nad ogniskiem.

oprac: Justyna Górska

logo prawe

Projekt pn. „Agroturystyka drogą do sukcesu”
realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX. – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5  – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich