Jesteś tutaj: Strona główna :: Wieści Gminne :: Baza organizacji pozarządowych

Wieści Gminne

Baza organizacji pozarządowych

Na terenie gminy Jastrzębia działa kilkanaście stowarzyszeń. Są to bardzo różnorodne organizacje, zarówno o bardzo bogatej tradycji jak Ochotnicze Straże Pożarne i zupełnie nowe, dopiero rozpoczynające działalność. Większość z nich to lokalne stowarzyszenia skupiające mieszkańców jednej lub kilku wsi, którzy zorganizowali się by wspólnie działać na rzecz rozwoju swojej społeczności.

Duże znacznie dla rozwoju stowarzyszeń miał w naszej gminie Program Integracji Społecznej realizowany przed kilkoma laty przez Urząd Gminy w Jastrzębi. Wiele przedsięwzięć, które zostały wówczas zainicjowane przez gminę, przyniosły bardzo konkretny efekt. Udało się zaktywizować mieszkańców i zachęcić ich do większego angażowania się w życie społeczne. W Bartodziejach powstał w ten sposób klub seniora, a miejscowe stowarzyszenie zyskało bardzo cenne doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dotacje i rozliczaniu projektów.

W 2012 roku przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy dwukrotnie mieli okazję spotkać się w Urzędzie Gminy w Jastrzębi. Jednym z wniosków, który został zgłoszony na pierwszym spotkaniu, które odbyło się w czerwcu, było stworzenie bazy danych wszystkich organizacji  i umieszczenie ich na stronie internetowej gminy.

Baza organizacji pozarządowych gminy Jastrzębia